PARTICULARS
 • Assessorament i tramitacions de pensions Seguretat Social:
  • - Jubilació
   - Viudetat
   - Orfandat
   - Altes treballadores de la llar
   - Altes conveni especial
   - Sol·licitut d'informe de vida laboral
   - Canvi de domicili particular en Seguretat Social
 • Estudi i càlcul de jubilacions
 • Declaració de la Renda i Patrimoni
 • Corredors d'assegurances
 • Gestions relacionades amb l'àmbit laboral i fiscals:
  • - Cálcul i revisió de quitances
   - Confecció d'escrits
   - Mediació entre empresa i treballador
   - Assistència i representació en requeriments de l'Agencia Tributaria