FISCAL I COMPTABLE
  • Altes IAE i obligacions censals societats i persones físiques
  • Constitució de societats
  • Assisstència i representació davant l’Agència Tributària
  • Confecció comptabilitat i presentació impostos trimestrals i declaracions anuals.
  • Confecció, Declaració IRPF i Patrimoni