LABORAL
  • Altes d'empreses i autònoms
  • Confecció de nómines
  • Transmissió Seguretat Social mensual
  • Recepció de notificacions telemàtiques mitjançant la Seu electrònica
  • Confecció i legalització de contractes
  • Assessorament permanent
  • Confecció i presentació impostos trimestrals i anuals